Ilgtspēja un inovācijas

Mēs domājam zaļi

Vide

Hörmann uzņemas atbildību par mūsu vidi un mūsu nākotni

Kā ģimenes uzņēmums Hörmann jau no paša sākuma ir apzinājies savu atbildību nākamo paaudžu priekšā. Atbildību par saviem darbiniekiem, Hörmann produktiem, resursiem un apkārtējo vidi. Šodien mēs īstenojam šo atbildību vēl vairāk nekā jebkad agrāk.

 

Resursu taupīšana un klimata aizsardzības veicināšana...

...daudzi mazi pasākumi, viens liels mērķis

Uzņēmumā Hörmann klimata aizsardzība sākas ar mazajām niansēm. Tikai rūpīgi izvērtējot ikdienas darbus, mēs varam pamanīt uzlabošanas iespējas, lai ietaupītu vēl vairāk enerģijas un apietos ar resursiem vēl apzinīgāk. Šīs pastāvīgās vides aizsardzības iniciatīvas rezultāts ir tādi pasākumi kā pārstrādāta papīra izmantošana, CO2 neitrāli pasta sūtījumi un transportēšanas iepakojumu pārstrāde.

 

Inovatīvas tehnoloģijas, viedas sistēmas...

...klimata aizsardzība, kas jūtama 365 dienas gadā

Mēs veicinām tīru nākotni ar inovatīvām koģenerācijas stacijām, kas uzstādītas daudzās Hörmann rūpnīcās, un viedu enerģijas pārvaldības sistēmu. Šie pasākumi palīdz ievērojami samazināt CO2 izmešus un ilgtermiņā uzlabot visu iesaistīto pušu izpratni par vides aizsardzību.

 

Labi videi...

...ik gadu par vairāk nekā 16 000 tonnām mazāk oglekļa dioksīda

Hörmann ik gadu samazina savus CO2 izmešus par aptuveni 16 000 tonnām, piemēram, izmantojot atjaunojamo enerģiju. Turklāt nākotnē Hörmann filiāles, cik vien tas iespējams, tiks tieši pieslēgtas vietējām vēja elektrostacijām. Ar šiem pasākumiem mēs ilgtspējīgi samazinām mūsu CO2 emisijas ietekmi un turpinām nemainīgi iet šajā virzienā.

 

Ilgtspējīgi izgatavoti celtniecības elementi

Hörmann izstrādājumi un ražošanas procesi, kā arī visa organizācija tiek pastāvīgi uzlaboti un attīstīti. Tas vienādā mērā attiecas uz kvalitāti, energoefektivitāti, vidi un veselības aizsardzību, kā arī darba drošību. Visi Hörmann darbinieki iesaistās šajā kopīgajā uzdevumā, sniedzot savu ieguldījumu integrētās kvalitātes, vides, enerģijas un darba drošības pārvaldes sistēmas ietvaros, kas atbilst standartiem DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 un BS OHSAS 18001. Stabilās pārvaldes sistēmas atbalsta izlīdzināta hierarhija kopā ar atvērtu un uzticības pilnu komunikāciju.

 

Ilgtspējīgi izstrādājumi ilgtspējīgiem projektiem

Sākot ar izejmateriālu ieguvi, cauri ražošanas procesam, līdz pat transporta loģistikai – vides aizsardzības iniciatīvai un resursu taupīšanai ir svarīga loma visos Hörmann uzņēmējdarbības posmos.
Hörmann jau šodien ražo dabai draudzīgā veidā. Ilgtspējīgi ražoti un sertificēti izstrādājumi, piemēram, daudzfunkcionālās durvis, tiek izmantoti inovatīvos būvniecības projektos: Unileverhaus un Spiegel ēkas Hamburgas Hafencity rajonā ir izdaudzināti piemēri šai orientācijai uz ilgtspēju.
Turklāt Hörmann izstrādājumi nonāk arī tieši klimata aizsardzībai paredzētos projektos, piemēram, vēja ģeneratoros uzstādītās Hörmann tērauda durvis.