Bolleri gājēju zonā

Bolleri

Bollardi

Bollardi ir viens no visbiežāk izmantotajiem transporta iebraukšanas kontroles sistēmas veidiem – un pamatoti, jo bollardu izmantošanas iespējas ir daudzpusīgas. Ar mūsu bollardiem iespējams elastīgi un vienlaikus droši regulēt iebraukšanu un caurbraukšanu.

Radot individuālas vadības koncepcijas un kombinējot dažādu veidu bollardus, iespējams atrast precīzi jūsu vajadzībām piemērotu risinājumu. Lai garantētu maksimālu stabilitāti, kā arī izturību jebkurā temperatūrā un dažādos laika apstākļos, mūsu bollardiem tiek veiktas plašas kvalitātes un drošības pārbaudes.

Mūsu bollardi ir kompakti un elastīgi uzmontējami, un atkarībā no modeļa ārkārtas situācijās tie izbīdās vien 1,5 sekundēs. Visiem sēriju Security Line un High Security Line bollardu cilindriem ir vienāds izskats. Kombinējot tos ar vienāda izskata pamata plāksnēm, bollardus no abām izstrādājumu sērijām lieliski var kombinēt vienā objektā. Pateicoties dažādo bollardu izpildījumu vienādajam un neuzkrītošajam izskatam, tie harmoniski iekļaujas kopējā koncepcijā, nepadarot pilsētas ainavu draudīgu.

Bolleri pie pils
Security Line bolleru ikona

Mūsu Security Line bollardi paredzēti transporta iebraukšanas kontrolei ikdienā, piemēram, iebraucot privātos stāvlaukumos, uzņēmumu teritorijās vai gājēju zonās. Security Line sērijā ietilpst automātiski, pusautomātiski, noņemami un fiksēti bollardi. Papildus piedāvājam pastiprinātus bollardus ar paaugstinātu aizsardzības pakāpi.

High Security Line bolleru ikona

Mūsu High Security Line būs pareizā izvēle īpaši sargājamu zonu aizsardzībai, kurās jāievēro augstas drošības prasības. Tajā ietilpst automātiski, noņemami un fiksēti bollardi, kuriem ir veikta starptautiska drošības sertifikācija vai kuri atbilst šādām prasībām. Līdz ar to šie bollardi garantē maksimālu aizsardzību.

Bollardi - drošības līmeņu pārskats

Bollarda drošības līmenis tiek noteikts, izmantojot atšķirīgu trieciena enerģiju. Enerģija, ar kādu uztriecas kāds transportlīdzeklis, ir atkarīga no transportlīdzekļa veida, svara un ātruma. Trieciena enerģija ir izšķirošais faktors, kas nosaka bollarda bojājumu apmēru un darbību.

Trieciena enerģija ar pilnīgu sabojāšanu

Vērtība parāda, kādu triecienu spēj izturēt bollards, ja tam noteiktā ātrumā uztriecas konkrēta veida transportlīdzeklis. Piemēram, ja bollardam uztriecas transportlīdzeklis, kas sver 1200 kg un brauc ar ātrumu 57 km/h (skatīt grafiku), iespējami nopietni mehānikas un konstrukcijas bojājumi, un tādā gadījumā bollards pēc sadursmes jānomaina. Vairumā gadījumu caurbraukšana tiek novērsta.

Trieciena enerģija bez pilnīgas sabojāšanas

Vērtība izsaka, kādu triecienu spēj izturēt bollards, ja tam ar noteiktu maksimālo ātrumu uzbrauc konkrēta veida transportlīdzeklis, neradot bollardam nekādus mehānikas un konstrukcijas bojājumus. Piemēram, ja bollardam uztriecas transportlīdzeklis, kas sver 1200 kg un brauc ar ātrumu 25 km/h, bollarda darbība un drošība joprojām saglabājas.

Automātiskie bollardi

Automātisko bollardu priekšrocība ir tāda, ka tie pēc vajadzības ātri un bez cilvēka klātbūtnes ir iegremdējami zemē un tikpat ātri atkal izbīdāmi ārā. Tādējādi bez problēmām iespējams ļaut iebraukt atsevišķām automašīnām, bet kopumā iebraukšana tiek efektīvi novērsta. Atkarībā no nepieciešamās aizsardzības mūsu automātiskie bollardi ir pieejami dažādos izpildījumos.

Security Line bolleru ikona

Mūsu Security Line automātiskie bollardi:

  • Automātiskie bollardi ar integrētu elektromehānisko piedziņu vidējam lietošanas biežumam (apm. 100 kustību dienā, 200 000 kustību kopumā).
  • Automātiskie bollardi ar integrētu hidraulisko piedziņu lielam lietošanas biežumam (apm. 2000 kustību dienā, 3 000 000 kustību kopumā).
  • Automātiskie bollardi ar pastiprinātu cilindra materiālu, palielinātu pretestību un integrētu hidraulisko piedziņu lielam lietošanas biežumam (apm. 2000 kustību dienā, 3 000 000 kustību kopumā).
High Security Line bolleru ikona

Mūsu High Security Line automātiskie bollardi:

  • Automātiskie bollardi ar integrētu hidraulisko piedziņu lielam lietošanas biežumam (apm. 2000 kustību dienā, 3 000 000 kustību kopumā).

Turklāt individuāli konfigurējamas vadības koncepcijas nodrošina vajadzībām atbilstošu transporta iebraukšanas kontroles risinājumu. Tā, piemēram, varat izvēlēties vadību, kas balstīta uz Master-Slave modeļa, proti, viens automātiskais bollards kontrolē vairākus citus automātiskos bollardus, kuri tam seko. Atkarībā no caurbrauktuves platuma šādi iespējams kombinēt un aktivizēt dažādu skaitu bollardu. Turklāt vadības bloku var paplašināt ar vadības elementiem (piem., kodu slēdžiem) un/vai citām pieslēguma ierīcēm, piem., indukcijas cilpām.

Automātiskie bolleri gājēju zonā

Pusautomātiskie bollardi

Mūsu pusautomātiskie bollardi piemēroti visiem lietošanas scenārijiem, kur paredzēts mazs lietošanas biežums (apm. 5 kustības dienā, 3 000 000 kustību kopumā).

Izmantojiet mūsu pusautomātisko bollardu, piemēram, lai rezervētu stāvvietu jūsu uzņēmuma stāvlaukumā. Izvirzītais bollards neļauj stāvvietā iebraukt citiem transportlīdzekļiem. Turpretim personas, kurām ir tiesības izmantot stāvvietu, to bez problēmām var lietot, nolaižot bollardu manuāli uz leju.

Security Line bolleru ikona

Mūsu pusautomātiskie bollardi ir aprīkoti ar gāzes atsperi, un līdz ar to tiem nav vajadzīga strāvas padeve. Bollards nolaižas, nospiežot to manuāli uz leju, bet integrētā gāzes atspere bollardu pēc atslēgšanas automātiski paceļ uz augšu.

Noņemamie bollardi

Noņemamie bollardi būs pareizā izvēle iebraukšanas situācijās, kurās bollardi izmantojami ļoti reti (apm. 2 kustības dienā).

Izmantojiet mūsu bollardus, piemēram, tādu zonu aizsardzībai, kuras lielāko dienas daļu ir slēgtas, bet noteiktā laikā tām jābūt brīvi pieejamām. Viena no izmantošanas iespējām ir, piemēram, pasākumu teritorijas, kur skaidri noteiktos laikos iebraukšana jāatļauj vai jābloķē.

Security Line noņemamo bolleru ikona

Ja kādā situācijā bollardu pēkšņi nepieciešams noņemt, piemēram, lai ielaistu glābšanas transportu, Security Line bollardu var demontēt ar minimālām pūlēm un bez instrumentiem.

High Security Line noņemamo bolleru ikona

Papildus iespējams izvēlēties arī mūsu High Security Line sērijas noņemamos bollardus ar pastiprinātu pamatni. Tos var demontēt ar speciālu instrumentu palīdzību.

Fiksētie bollardi

Ja noteiktās zonās iebraukšanu vēlaties ierobežot pastāvīgi, ieteicams izvēlieties mūsu fiksētos bollardus. Tie galvenokārt ir piemēroti pastāvīgai kādas zonas norobežošanai, piemēram, lai norobežotu gājēju zonu, kura jāaizsargā no vieglo automašīnu kustības un kurā nav nepieciešams iebraukt piegādes transportam. Bojājuma vai īpaša notikuma gadījumā mūsu fiksētos bollardus ar pamata plāksni var vienkārši demontēt.

Mūsu fiksētie bollardi pieejami dažādos izpildījumos:

Security Line fiksēto bolleru ikona

Izvēlieties sērijas Security Line fiksētos bollardus ar pamata plāksni, bollardus ar pamatnes enkuru vai bollardus ar pastiprinātu pamatnes stiprinājumu.

High Security Line fiksēto bolleru ikona

Bez tam mūsu sērijā High Security Line ir pieejami fiksēti bollardi ar pastiprinātu, iebetonētu pamatnes stiprinājumu, kas tādējādi arī nodrošina pastiprinātu aizsardzību.

Kāpēc izvēlēties tieši Hörmann bollardus

Kompakta un elastīga montāža

Kompakta un elastīga montāža

Bolleriem ar integrētu hidraulisko piedziņu visi funkcionālie komponenti ir kompakti iebūvēti bollera korpusā. Integrētajai hidrauliskajai sistēmai ir nepieciešams vien neliels eļļas daudzums, kā rezultātā ievērojami samazinās vides piesārņojuma risks. Lai vides piesārņojuma risku novērstu par 100 %, pēc izvēles iespējams pasūtīt arī eļļu, kas bioloģiski noārdās.

Vēl viena priekšrocība: izmantojot strāvas / vadības pievadu, vadības bloku var uzstādīt pat 80 metru attālumā no bollera.

Vienāda izskata bolleru varianti

Vienāda izskata bolleru varianti

Lai Security un High Security Line bollerus varētu individuāli kombinēt, visu bolleru cilindri ir vienāda izskata. Bez tam fiksētos, pusautomātiskos un automātiskos bollerus lieliski var kombinēt, arī pateicoties vienāda izskata pamata plāksnei. Tādējādi iegūstams 100%-īgi harmonisks kopskats.

Ātra drošība ārkārtas situācijās

Ātra drošība ārkārtas situācijās

Atvērtai iebrauktuvei nav jākļūst par drošības apdraudējumu. Pateicoties avārijas funkcijai EFO (Emergency Fast Operation), iebīdītie bolleri tiek pacelti ļoti ātri, proti, tikai aptuveni 1,5 sekundēs, un gādā par ātru drošību ārkārtas situācijās.

Individuālas vadības koncepcijas

Individuālas vadības koncepcijas

Vienā vadības blokā var apvienot veselas vadības koncepcijas, piemēram, no vairākiem bolleriem sastāvošas vadības shēmas. Šīs koncepcijas ietvaros iespējams konfigurēt Master un Slave attiecības starp bolleriem. Vadības bloku pievieno ar „servisam draudzīgām“ ātrā pieslēguma spailēm. Tās atvieglo montāžu un vēlākos apkopes darbus. Turklāt vadības bloku var paplašināt ar vadības elementiem (piem., kodu slēdžiem) un/vai citām pieslēguma ierīcēm, piem., indukcijas cilpām.

BiSecur tālvadības sistēma ar sertificētu drošības līmeni

BiSecur tālvadības sistēma ar sertificētu drošības līmeni

Transporta iebraukšanas kontroles sistēmas ērti var vadīt arī ar BiSecur tālvadības sistēmu. Šī firmas Hörmann izstrādātā, īpaši drošā BiSecur kodēšanas metode ar stabilu, netraucētu darbības diapazonu sniegs drošības sajūtu, ka neviens svešinieks nespēj jūsu radiosignālu nokopēt. To ir pārbaudījuši un sertificējuši eksperti no Rūras universitātes Bohumā.