Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar BauPVO

Ievadiet vārtu/durvju datu plāksnītē norādīto ekspluatācijas īpašību deklarācijas (DoP) numuru, lai lejupielādētu ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopiju PDF formātā.