Bolleri gājēju zonā

Bolleri

Bolleri

Bolleri ir viens no visbiežāk izmantotajiem transporta iebraukšanas kontroles sistēmas veidiem – un pamatoti, jo bolleru izmantošanas iespējas ir daudzpusīgas. Ar mūsu bolleriem iespējams elastīgi un vienlaikus droši regulēt iebraukšanu un caurbraukšanu.

Radot individuālas vadības koncepcijas un kombinējot dažādu veidu bollerus, iespējams atrast precīzi jūsu vajadzībām piemērotu risinājumu. Lai garantētu maksimālu stabilitāti, kā arī izturību jebkurā temperatūrā un dažādos laika apstākļos, mūsu bolleriem tiek veiktas plašas kvalitātes un drošības pārbaudes.

Mūsu bolleri ir kompakti un elastīgi uzmontējami, un atkarībā no modeļa ārkārtas situācijās tie izbīdās vien 1,5 sekundēs. Visiem sēriju Security Line un High Security Line bolleru cilindriem ir vienāds izskats. Kombinējot tos ar vienāda izskata pamata plāksnēm, bollerus no abām izstrādājumu sērijām lieliski var kombinēt vienā objektā. Pateicoties dažādo bolleru izpildījumu vienādajam un neuzkrītošajam izskatam, tie harmoniski iekļaujas kopējā koncepcijā, nepadarot pilsētas ainavu draudīgu.

Bolleri pie pils
Security Line bolleru ikona

Mūsu Security Line bolleri paredzēti transporta iebraukšanas kontrolei ikdienā, piemēram, iebraucot privātos stāvlaukumos, uzņēmumu teritorijās vai gājēju zonās. Security Line sērijā ietilpst automātiski, pusautomātiski, noņemami un fiksēti bolleri. Papildus piedāvājam pastiprinātus bollerus ar paaugstinātu aizsardzības pakāpi.

High Security Line bolleru ikona

Mūsu High Security Line būs pareizā izvēle īpaši sargājamu zonu aizsardzībai, kurās jāievēro augstas drošības prasības. Tajā ietilpst automātiski, noņemami un fiksēti bolleri, kuriem ir veikta starptautiska drošības sertifikācija vai kuri atbilst šādām prasībām. Līdz ar to šie bolleri garantē maksimālu aizsardzību.

Bolleri - drošības līmeņu pārskats

Bollera drošības līmenis tiek noteikts, izmantojot atšķirīgu trieciena enerģiju. Enerģija, ar kādu uztriecas kāds transportlīdzeklis, ir atkarīga no transportlīdzekļa veida, svara un ātruma. Trieciena enerģija ir izšķirošais faktors, kas nosaka bollera bojājumu apmēru un darbību.

Trieciena enerģija ar pilnīgu sabojāšanu

Vērtība parāda, kādu triecienu spēj izturēt bolleris, ja tam noteiktā ātrumā uztriecas konkrēta veida transportlīdzeklis. Piemēram, ja bollerim uztriecas transportlīdzeklis, kas sver 1200 kg un brauc ar ātrumu 57 km/h (skatīt grafiku), iespējami nopietni mehānikas un konstrukcijas bojājumi, un tādā gadījumā bolleris pēc sadursmes jānomaina. Vairumā gadījumu caurbraukšana tiek novērsta.

Trieciena enerģija bez pilnīgas sabojāšanas

Vērtība izsaka, kādu triecienu spēj izturēt bolleris, ja tam ar noteiktu maksimālo ātrumu uzbrauc konkrēta veida transportlīdzeklis, neradot bollerim nekādus mehānikas un konstrukcijas bojājumus. Piemēram, ja bollerim uztriecas transportlīdzeklis, kas sver 1200 kg un brauc ar ātrumu 25 km/h, bollera darbība un drošība joprojām saglabājas.

Automātiskie bolleri

Automātisko bolleru priekšrocība ir tāda, ka tie pēc vajadzības ātri un bez cilvēka klātbūtnes ir iegremdējami zemē un tikpat ātri atkal izbīdāmi ārā. Tādējādi bez problēmām iespējams ļaut iebraukt atsevišķām automašīnām, bet kopumā iebraukšana tiek efektīvi novērsta. Atkarībā no nepieciešamās aizsardzības mūsu automātiskie bolleri ir pieejami dažādos izpildījumos.

Security Line bolleru ikona

Mūsu Security Line automātiskie bolleri:

  • Automātiskie bolleri ar integrētu elektromehānisko piedziņu vidējam lietošanas biežumam (apm. 100 kustību dienā, 200 000 kustību kopumā).
  • Automātiskie bolleri ar integrētu hidraulisko piedziņu lielam lietošanas biežumam (apm. 2000 kustību dienā, 3 000 000 kustību kopumā).
  • Automātiskie bolleri ar pastiprinātu cilindra materiālu, palielinātu pretestību un integrētu hidraulisko piedziņu lielam lietošanas biežumam (apm. 2000 kustību dienā, 3 000 000 kustību kopumā).
High Security Line bolleru ikona

Mūsu High Security Line automātiskie bolleri:

  • Automātiskie bolleri ar integrētu hidraulisko piedziņu lielam lietošanas biežumam (apm. 2000 kustību dienā, 3 000 000 kustību kopumā).

Turklāt individuāli konfigurējamas vadības koncepcijas nodrošina vajadzībām atbilstošu transporta iebraukšanas kontroles risinājumu. Tā, piemēram, varat izvēlēties vadību, kas balstīta uz Master-Slave modeļa, proti, viens automātiskais bolleris kontrolē vairākus citus automātiskos bollerus, kuri tam seko. Atkarībā no caurbrauktuves platuma šādi iespējams kombinēt un aktivizēt dažādu skaitu bolleru. Turklāt vadības bloku var paplašināt ar vadības elementiem (piem., kodu slēdžiem) un/vai citām pieslēguma ierīcēm, piem., indukcijas cilpām.

Automātiskie bolleri gājēju zonā

Pusautomātiskie bolleri

Mūsu pusautomātiskie bolleri piemēroti visiem lietošanas scenārijiem, kur paredzēts mazs lietošanas biežums (apm. 5 kustības dienā, 3 000 000 kustību kopumā).

Izmantojiet mūsu pusautomātisko bolleri, piemēram, lai rezervētu stāvvietu jūsu uzņēmuma stāvlaukumā. Izvirzītais bolleris neļauj stāvvietā iebraukt citiem transportlīdzekļiem. Turpretim personas, kurām ir tiesības izmantot stāvvietu, to bez problēmām var lietot, nolaižot bolleri manuāli uz leju.

Security Line bolleru ikona

Mūsu pusautomātiskie bolleri ir aprīkoti ar gāzes atsperi, un līdz ar to tiem nav vajadzīga strāvas padeve. Bolleris nolaižas, nospiežot to ar roku uz leju, bet integrētā gāzes atspere bolleri pēc atslēgšanas automātiski paceļ uz augšu.

Noņemamie bolleri

Noņemamie bolleri būs pareizā izvēle iebraukšanas situācijās, kurās bolleri izmantojami ļoti reti (apm. 2 kustības dienā).

Izmantojiet mūsu bollerus, piemēram, tādu zonu aizsardzībai, kuras lielāko dienas daļu ir slēgtas, bet noteiktā laikā tām jābūt brīvi pieejamām. Viena no izmantošanas iespējām ir, piemēram, pasākumu teritorijas, kur skaidri noteiktos laikos iebraukšana jāatļauj vai jābloķē.

Security Line noņemamo bolleru ikona

Ja kādā situācijā bolleri pēkšņi nepieciešams noņemt, piemēram, lai ielaistu glābšanas transportu, Security Line bolleri var demontēt ar minimālām pūlēm un bez instrumentiem.

High Security Line noņemamo bolleru ikona

Papildus iespējams izvēlēties arī mūsu High Security Line sērijas noņemamos bollerus ar pastiprinātu pamatni. Tos var demontēt ar speciālu instrumentu palīdzību.

Fiksētie bolleri

Ja noteiktās zonās iebraukšanu vēlaties ierobežot pastāvīgi, ieteicams izvēlieties mūsu fiksētos bollerus. Tie galvenokārt ir piemēroti pastāvīgai kādas zonas norobežošanai, piemēram, lai norobežotu gājēju zonu, kura jāaizsargā no vieglo automašīnu kustības un kurā nav nepieciešams iebraukt piegādes transportam. Bojājuma vai īpaša notikuma gadījumā mūsu fiksētos bollerus ar pamata plāksni var vienkārši demontēt.

Mūsu fiksētie bolleri pieejami dažādos izpildījumos:

Security Line fiksēto bolleru ikona

Izvēlieties sērijas Security Line fiksētos bollerus ar pamata plāksni, bollerus ar pamatnes enkuru vai bollerus ar pastiprinātu pamatnes stiprinājumu.

High Security Line fiksēto bolleru ikona

Bez tam mūsu sērijā High Security Line ir pieejami fiksēti bolleri ar pastiprinātu, iebetonētu pamatnes stiprinājumu, kas tādējādi arī nodrošina pastiprinātu aizsardzību.

Kāpēc izvēlēties tieši Hörmann bollerus

Kompakta un elastīga montāža

Kompakta un elastīga montāža

Bolleriem ar integrētu hidraulisko piedziņu visi funkcionālie komponenti ir kompakti iebūvēti bollera korpusā. Integrētajai hidrauliskajai sistēmai ir nepieciešams vien neliels eļļas daudzums, kā rezultātā ievērojami samazinās vides piesārņojuma risks. Lai vides piesārņojuma risku novērstu par 100 %, pēc izvēles iespējams pasūtīt arī eļļu, kas bioloģiski noārdās.

Vēl viena priekšrocība: izmantojot strāvas / vadības pievadu, vadības bloku var uzstādīt pat 80 metru attālumā no bollera.

Vienāda izskata bolleru varianti

Vienāda izskata bolleru varianti

Lai Security un High Security Line bollerus varētu individuāli kombinēt, visu bolleru cilindri ir vienāda izskata. Bez tam fiksētos, pusautomātiskos un automātiskos bollerus lieliski var kombinēt, arī pateicoties vienāda izskata pamata plāksnei. Tādējādi iegūstams 100%-īgi harmonisks kopskats.

Ātra drošība ārkārtas situācijās

Ātra drošība ārkārtas situācijās

Atvērtai iebrauktuvei nav jākļūst par drošības apdraudējumu. Pateicoties avārijas funkcijai EFO (Emergency Fast Operation), iebīdītie bolleri tiek pacelti ļoti ātri, proti, tikai aptuveni 1,5 sekundēs, un gādā par ātru drošību ārkārtas situācijās.

Individuālas vadības koncepcijas

Individuālas vadības koncepcijas

Vienā vadības blokā var apvienot veselas vadības koncepcijas, piemēram, no vairākiem bolleriem sastāvošas vadības shēmas. Šīs koncepcijas ietvaros iespējams konfigurēt Master un Slave attiecības starp bolleriem. Vadības bloku pievieno ar „servisam draudzīgām“ ātrā pieslēguma spailēm. Tās atvieglo montāžu un vēlākos apkopes darbus. Turklāt vadības bloku var paplašināt ar vadības elementiem (piem., kodu slēdžiem) un/vai citām pieslēguma ierīcēm, piem., indukcijas cilpām.

BiSecur tālvadības sistēma ar sertificētu drošības līmeni

BiSecur tālvadības sistēma ar sertificētu drošības līmeni

Transporta iebraukšanas kontroles sistēmas ērti var vadīt arī ar BiSecur tālvadības sistēmu. Šī firmas Hörmann izstrādātā, īpaši drošā BiSecur kodēšanas metode ar stabilu, netraucētu darbības diapazonu sniegs drošības sajūtu, ka neviens svešinieks nespēj jūsu radiosignālu nokopēt. To ir pārbaudījuši un sertificējuši eksperti no Rūras universitātes Bohumā.

Arhitektu konsultēšana

Jūs esat arhitekts ar jautājumiem par mūsu izstrādājumiem, veicat plānošanu un vēlaties saņemt konsultāciju par izstrādājumu versijām, kombinēšanas iespējām un individuāla dizaina iespējām? Vai varbūt jau izstrādājat būvniecības koncepciju, un Jums ir nepieciešama tehniska palīdzība, kā arī plašāka informācija par veicamajiem būvtehniskajiem darbiem? Izmantojiet gadu desmitiem krātas zināšanas un pieredzi - mūsu arhitektu konsultanti ar lielāko prieku Jūs pavadīs un konsultēs.

Arhitektu konsultēšana